Anunț înscriere

Înscrierea elevilor admiși

la Colegiul Tehnic „Maria BAIULESCU” Brașov


Înscrierea elevilor admiși în clasa a IX-a la liceu și școala profesională se realizează în perioada 13-20 iulie 2020, zilnic, în intervalul orar 9.00-17.00.


Dosarul de înscriere  conține:


-   Cerere-tip de înscriere completată de părintele/tutorele legal al elevului                                           (poate fi descărcată de pe site la secțiunea Noutăți)

-   Copia certificatului de naștere

-   Copia cărții de identitate

-   Adeverință de admitere eliberată de  școala gimnazială absolvită

-   Foaia matricolă pentru clasele V-VIII

-   Dovada susținerii/echivalării examenului de limbă engleză (dacă este cazul)

-   Fișa medical.


Pentru candidații admiși la învățământul profesional dosarul cuprinde și:

-   Fișa de înscriere pentru învățământul profesional, în original

-   Adeverință medicală (Apt pentru calificarea la care a fost admis).


Notă

Transmiterea documentelor se poate realiza și prin poştă, cu confirmare de primire.